Meeste pensioenvariabelen 2023 al bekend

19 december 2022

Home > Meeste pensioenvariabelen 2023 al bekend

Jaarlijks worden door diverse instanties variabelen gepubliceerd die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling in het volgende kalenderjaar. Onlangs publiceerde het Ministerie van SZW de belangrijkste parameters rondom de AOW in de rekenregels 1 januari 2023.

AOW-franchises en maximum pensioengevend salaris

De meest gebruikte pensioenvariabelen zijn de minimale AOW-franchises en het maximum pensioengevend salaris. In onderstaande tabel staan de cijfers 2022 en de (voorlopige) cijfers 2023:

CPI

Ook de Consumenten Prijs Index (CPI), gepubliceerd door het CBS, is een veel gehanteerde pensioenvariabele. Vaak wordt gekeken naar de periode oktober-oktober. In onderstaande tabel staan de cijfers 2021 en de cijfers 2022:

Compleet variabelen-overzicht (tevens historie)

Via de links hieronder vindt u de overige pensioenvariabelen 2023 en eventueel van voorgaande jaren.

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2023-01-20T09:58:15+01:00
Ga naar de bovenkant