Pensioenfonds Performance:
2022-Q3

18 december 2022

Home > Pensioenfonds Performance: 2022-Q3

Op 8 december 2022 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 187 pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het derde kwartaal van 2022. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Aantal pensioenfondsen

In het derde kwartaal van 2022 bleef daalde het aantal pensioenfondsen en collectiviteitskringen (exclusief fondsen in liquidatie en fondsen met minder dan 100 deelnemers) van 189 naar 187. De volgende wijzigingen zijn opgetreden:

  • Het pensioenfonds Blue Sky Group verdween in verband met een overdracht per 1 augustus 2022 naar King DB Koopkracht van Centraal Beheer APF.
  • Het pensioenfonds De Fracties is per 1 juli 2022 verdwenen in verband met een overdracht naar Pensioenfonds PGB (een BPF).

Actuele dekkingsgraad

De gegevens die DNB ieder kwartaal publiceert bevatten informatie over de beleidsdekkingsgraden (BDG), maar niet over de actuele dekkingsgraden (ADG). Met behulp van publiek beschikbare gegevens hebben we een indicatief verloop van de actuele dekkingsgraden gemaakt.

Per type pensioenfonds worden in de grafieken de gemiddelde actuele dekkingsgraden getoond voor de kwartalen 2021K3 tot en met 2022K3. De stippellijnen zijn de ongewogen gemiddelden en de doorgetrokken lijnen de gewogen gemiddelden. De weging is op basis van het belegd vermogen, waardoor meer gewicht toegekend wordt aan de grotere pensioenfondsen.

Uit beide figuren blijkt dat BPF’en gemiddeld een lagere dekkingsgraad hebben dan de andere pensioenfondsen. Aan de gewogen dekkingsgraden (rechterfiguur) is vervolgens te zien dat sinds begin 2022 bij alle soorten pensioenfondsen de grotere fondsen gemiddeld een hogere  dekkingsgraad hebben dan de kleinere fondsen.

De gewogen gemiddelde actuele dekkingsgraad (gemeten over alle pensioenfondsen) steeg in het derde kwartaal 2022 van 122,3% naar 124,3% (+2,0%).

Beleidsdekkingsgraad

Op zeven fondsen na steeg bij alle fondsen de beleidsdekkingsgraad (BDG) in het derde kwartaal van 2022. De meeste pensioenfondsen hadden aan het eind van het derde kwartaal van 2022 een BDG tussen de 120% en 125% (29x). Relatief veel fondsen hadden ook een BDG tussen de 115% en 120% (27x). Bij 4 fondsen was de BDG lager dan 100%. Het vorige kwartaal was dit nog 8. Een fonds had nog een BDG lager dan 90%. De ADG van dit fonds is ook lager dan 90%. 46 fondsen hebben een dekkingsgraad van 130% en meer, waarbij enkele uitschieters boven de 150%.

In onderstaande figuur wordt de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad inzichtelijk gemaakt.

De gemiddelde (ongewogen) BDG is in het derde kwartaal van 2022 met 2,7% gestegen. De gewogen BDG steeg iets meer, namelijk met 3,6%.
Bij de bedrijfstakpensioenfondsen komt de gewogen BDG lager uit dan de ongewogen dekkingsgraad. Dit komt doordat de grotere BPF’en een lagere BDG hebben dan de kleinere BPF’en. Bij de ondernemingspensioenfondsen, de beroepspensioenfondsen en de algemene pensioenfondsen is dit juist omgekeerd.

Voor de BDG zijn dezelfde figuren te maken als voor de actuele dekkingsgraad. Hierin wordt zichtbaar dat de BDG alle vier kwartalen is gestegen. Bij 13 fondsen steeg de BDG in het derde kwartaal met 5%-punt of meer.

Beleggingsrendementen

In het derde kwartaal van 2022 lieten alle pensioenfondsen een negatief beleggingsrendement zien. Het ongewogen gemiddelde beleggingsrendement voor risico fonds in het derde kwartaal van 2022 bedroeg 5,0% negatief (2022K2: 13,1% negatief), met een minimum van -8,9% en een maximum van -1,2%. Het gewogen gemiddelde rendement was 5,1% negatief (2022K2: 11,1% negatief), wat inhoudt dat grotere pensioenfondsen gemiddeld een iets slechter (negatief) rendement behaalden dan kleinere pensioenfondsen. Onderstaande figuur toont de rendementen ten opzichte van het verschil in actuele dekkingsgraad.

Ondanks een gewogen gerealiseerde beleggingsrendement van ruim 5% negatief in het derde kwartaal van 2022, steeg de gewogen actuele dekkingsgraad met circa 2,0%. Dit komt door de verder gestegen rente in het derde kwartaal, waardoor de waarde van de pensioenverplichtingen lager werd. De daling van de verplichtingen was groter dan de daling van de beleggingen, met als gevolg per saldo een stijging van de dekkingsgraad.

Feitelijke renteafdekking

In de volgende figuur is zichtbaar gemaakt in welke mate pensioenfondsen het renterisico hebben afgedekt.

Circa 70% van de fondsen heeft een renteafdekking tussen de 30% tot 70%. De (ongewogen) gemiddelde renteafdekking komt uit op circa 59% (2022K2: 58%). Gewogen komt de renteafdekking gemiddeld uit op circa 54% (2022K2: 51%), hetgeen betekent dat grotere fondsen de rente over het algemeen minder afdekken.

Jeroen Koopmans
  Jeroen Koopmans

gerelateerde artikelen

2023-03-20T23:31:07+01:00
Ga naar de bovenkant