PPI Performance: 2022-Q3

8 december 2022

Home > PPI Performance 2022-Q3

Op 8 december 2022 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het derde kwartaal van 2022. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het derde kwartaal van 2022. Aan het eind van het kwartaal zijn er 676.000 actieve deelnemers, een daling van 0,6% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg, in dit kwartaal met circa 7,2%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 21.200 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 62 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers

Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 was er circa € 19,7 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het derde kwartaal van 2022 stegen deze verplichtingen met circa 0,5% tot circa € 19,8 miljard. Deze minimale toename van de verplichtingen is een saldo-effect van met name betaalde premie en een negatief beleggingsrendement.

Het beleggingsresultaat was in het derde kwartaal gemiddeld 3,3% negatief.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het derde kwartaal van 2022.

De premie was in het derde kwartaal van 2022 gelijk aan € 726 miljoen. Omgerekend is dit
€ 357 per actieve deelnemer per maand. In het tweede kwartaal van 2022 was de premie ongeveer € 363 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het derde kwartaal van 2022. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2022-12-22T11:25:33+01:00
Ga naar de bovenkant