PPI Performance: 2022-Q4

18 maart 2023

Home > PPI Performance 2022-Q4

Op 9 maart 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2022. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Aantal deelnemers

Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het vierde kwartaal van 2022. Aan het eind van het kwartaal zijn er 700.000 actieve deelnemers, een stijging van 3,5% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg, in dit kwartaal met circa 0,9%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 21.200 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 63 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 was er circa € 19,8 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het vierde kwartaal van 2022 stegen deze verplichtingen met circa 5,2% tot circa € 20,8 miljard. Deze toename van de verplichtingen komt met name door de betaalde premie en een positief beleggingsrendement.

Het beleggingsresultaat was in het derde kwartaal gemiddeld 1,2%.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het vierde kwartaal van 2022.

De premie was in het vierde kwartaal van 2022 gelijk aan € 779 miljoen. Omgerekend is dit
€ 371 per actieve deelnemer per maand. In het derde kwartaal van 2022 was de premie ongeveer € 357 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix

De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het vierde kwartaal van 2022. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2023-03-20T23:21:16+01:00
Ga naar de bovenkant