Meeste pensioenvariabelen 2024 al bekend

7 december 2023

Jaarlijks worden door diverse instanties variabelen gepubliceerd die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling in het volgende kalenderjaar. Op 5 december publiceerde het ministerie van SZW de belangrijkste parameters rondom de AOW in de rekenregels 1 januari 2024.

AOW-franchises en maximum pensioengevend salaris

De meest gebruikte pensioenvariabelen zijn de minimale AOW-franchises en het maximum pensioengevend salaris. In onderstaande tabel staan de cijfers 2023 en de cijfers 2024:

CPI

Ook de Consumenten Prijs Index (CPI), gepubliceerd door het CBS, is een veel gehanteerde pensioenvariabele. Vaak wordt gekeken naar de periode oktober-oktober.
In onderstaande tabel staan de cijfers 2022 en de cijfers 2023:

Compleet variabelen-overzicht (tevens historie)

Hier vindt u de overige pensioenvariabelen 2024 en eventueel van voorgaande jaren (2023 2022).

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2024-01-08T08:41:24+01:00
Ga naar de bovenkant