PPI performance:
2021-q4

25 maart 2022

Op 10 maart 2022 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2021. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Aantal deelnemers

Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het vierde kwartaal van 2021. Aan het eind van het kwartaal zijn er 604.000 actieve deelnemers, een stijging van 4,1% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg ook, in dit kwartaal met circa 6,3%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 19.600 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 60 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2021 was er circa  € 19,5 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het vierde kwartaal van 2021 stegen deze verplichtingen met circa 11,4% tot circa € 21,7 miljard. Deze toename van de verplichtingen komt door zowel premiebijdragen als positief beleggingsresultaat.

Het beleggingsresultaat was in het vierde kwartaal gemiddeld 6,1%.
In mei publiceren wij ons jaarlijks rapport Lifecycle Pensioen 2022 weer. In dit rapport geven wij voor zowel jongere als oudere deelnemers meer inzicht in de lifecycle rendementen over heel 2021.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het vierde kwartaal van 2021.

De premie was in het vierde kwartaal van 2021 gelijk aan € 711 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 401 per actieve deelnemer per maand. In het derde kwartaal van 2021 was de premie ongeveer € 362 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix


De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het vierde kwartaal van 2021. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

Jeroen Koopmans
  Jeroen Koopmans

gerelateerde artikelen

2022-05-05T12:30:15+02:00
Ga naar de bovenkant