Nieuws2022-05-05T14:07:21+02:00

Nieuws & publicaties

De pensioenwereld is voortdurend in beweging. Bell geeft inzicht in wat er speelt.

Pensioenfonds Performance 2023

Op 14 maart 2024 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 185 (2022: 186) pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2023. Op basis van de informatie over alle vier kwartalen geven we een overzicht van de ontwikkelingen in 2023.

PPI Performance 2023-Q4

Op 14 maart 2024 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2023. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Meeste pensioen variabelen 2024 al bekend

Jaarlijks worden door diverse instanties variabelen gepubliceerd die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling in het volgende kalenderjaar. Op 5 december publiceerde het ministerie van SZW de belangrijkste parameters rondom de AOW in de rekenregels 1 januari 2024.

PPI Performance 2023-Q2

Op 21 september 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2023. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Pensioenfonds performance: 2023-Q1

Op 8 juni 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 186 pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2023. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Wet toekomst pensioenen aangenomen door Eerste Kamer

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) aangenomen. Eind vorig jaar had de Tweede Kamer ook al ingestemd met deze wet. Hiermee kwam een einde aan een langdurige en intensieve behandeling, waarbij op het eind nog werd gestemd over een diverse ingediende moties en amendementen.

Stop de scenariowaanzin!

Pensioenfondsen maken voor diverse toepassingen gebruik van scenario’s, die in de meeste gevallen worden gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Waar we tot enkele jaren geleden nog 2.000 scenario’s konden hanteren, publiceert DNB nu scenariosets van 20.000 en 100.000 scenario’s. Kostenverhogend, misleidend, energievretend en volstrekt onnodig! Dit artikel is een pleidooi om deze scenariowaanzin te stoppen, omdat 2.000 scenario’s meer dan voldoende zijn om verwachte pensioenen en het risico daaromheen inzichtelijk te maken.

Meeste pensioen variabelen 2023 al bekend

Jaarlijks worden door diverse instanties variabelen gepubliceerd die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling in het volgende kalenderjaar. Op 2 december publiceerde het ministerie van SZW de belangrijkste parameters rondom de AOW in de rekenregels 1 januari 2023.

Grote verschillen in pensioenresultaat door gevarieerd aanbod lifecycles

Bell Pension Consultants & Actuaries (Bell) heeft ook dit jaar onderzoek gedaan naar het aanbod van producten die horen bij collectief uitgevoerde individuele premieregelingen. De 14e editie van het jaarlijkse rapport “Lifecycles 2022” laat zien dat het aanbod van pensioenbeleggingen op basis van lifecycles zeer gevarieerd blijft. Als gevolg hiervan ontstaan grote verschillen in pensioenresultaat.

Ga naar de bovenkant