PPI Performance: 2022-Q2

13 oktober 2023

Op 21 september 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2023. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2023. Aan het eind van het kwartaal zijn er 729.000 actieve deelnemers, een stijging van 1,1% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg, in dit kwartaal met circa 5,4%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 22.500 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 64 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers
Aan het begin van het tweede kwartaal van 2023 was er circa € 22,4 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het tweede kwartaal van 2023 stegen deze verplichtingen met circa 7,8% tot circa € 24,2 miljard. Deze toename van de verplichtingen komt met name door de betaalde premie en een positief beleggingsrendement.

Het beleggingsresultaat was in het tweede kwartaal gemiddeld 3,8%.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het tweede kwartaal van 2023.

De premie was in het tweede kwartaal van 2023 gelijk aan € 855 miljoen. Omgerekend is dit € 393 per actieve deelnemer per maand. In het eerste kwartaal van 2023 was de premie ongeveer € 387 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2023. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2023-10-13T10:15:03+02:00
Ga naar de bovenkant