PPI Performance: 2024-Q1

27 juni 2024

Op 13 juni 2024 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2024. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2024. Aan het eind van het kwartaal zijn er 755.000 actieve deelnemers, een stijging van 2,7% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg, in dit kwartaal met circa 5,0%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 24.100 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 64 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers
Aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 was er circa € 27,4 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het eerste kwartaal van 2024 stegen deze verplichtingen met circa 9,3% tot circa € 29,9 miljard. Deze toename van de verplichtingen komt met name door de betaalde premie en het positieve beleggingsrendement.

Het beleggingsresultaat was in het vierde kwartaal gemiddeld 6,3%.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het eerste kwartaal van 2024.

De premie was in het eerste kwartaal van 2024 gelijk aan € 913 miljoen. Omgerekend is dit
€ 408 per actieve deelnemer per maand. In het vierde kwartaal van 2023 was de premie ongeveer € 390 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2024. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2024-07-03T16:27:09+02:00
Ga naar de bovenkant