Grote verschillen in pensioenresultaat door gevarieerd aanbod lifecycles

8 december 2022

Jaarlijks worden door diverse instanties variabelen gepubliceerd die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling in het volgende kalenderjaar. Op 2 december publiceerde het ministerie van SZW de belangrijkste parameters rondom de AOW in de rekenregels 1 januari 2023.

AOW-franchises en maximum pensioengevend salaris

De meest gebruikte pensioenvariabelen zijn de minimale AOW-franchises en het maximum pensioengevend salaris. In onderstaande tabel staan de cijfers 2022 en de cijfers 2023:

CPI

Ook de Consumenten Prijs Index (CPI), gepubliceerd door het CBS, is een veel gehanteerde pensioenvariabele. Vaak wordt gekeken naar de periode oktober-oktober.
In onderstaande tabel staan de cijfers 2021 en de cijfers 2022:

Compleet variabelen-overzicht (tevens historie)

Hier vindt u de overige pensioenvariabelen 2023 en eventueel van voorgaande jaren.

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2023-09-05T22:30:28+02:00
Ga naar de bovenkant