PPI Performance: 2022-Q1

22 juli 2022

In juli 2022 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2022. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2022. Aan het eind van het kwartaal zijn er 680.000 actieve deelnemers, een stijging van 5,1% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg ook, in dit kwartaal met circa 1,3%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 20.700 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 61 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers
Aan het begin van het eerste kwartaal van 2022 was er circa € 21,7 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het eerste kwartaal van 2022 daalden deze verplichtingen met circa 1,3% tot circa € 21,4 miljard. Deze afname van de verplichtingen komt met name door negatief beleggingsresultaat.

Het beleggingsresultaat was in het eerste kwartaal gemiddeld 4,4% negatief.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het eerste kwartaal van 2022.

De premie was in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan € 694 miljoen. Omgerekend is dit
€ 370 per actieve deelnemer per maand. In het vierde kwartaal van 2021 was de premie ongeveer € 401 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2022. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

“We hebben gemerkt dat onze heldere manier van communiceren van toegevoegde waarde is voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.”

gerelateerde artikelen

2022-10-07T14:38:24+02:00
Ga naar de bovenkant